การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้ลงทะเบียน Early Registration
(ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
General Registration
( 1 กันยายน - 17ตุลาคม 2561)
Onsite Registration
(18-20 ตุลาคม 2561)
แพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับวุฒิบัตร 4,000 บาท5,000 บาท 7,000 บาท
แพทย์และทันตแพทย์ทั่วไป9,000 บาท14,500 บาท16,000 บาท
นักกายภาพบำบัด แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล**2,500 บาท3,000 บาท4,000 บาท
ผู้ติดตาม 2,500 บาท
International Laser Specialist Course
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Main Congress แล้วเท่านั้น)
50,000 บาท

หมายเหตุ:
*** แพทย์ประจำบ้านและพยาบาลต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านและพยาบาลจริง

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้:

  • เอกสารงานประชุมฯและกระเป๋างานประชุมฯ
  • เข้าร่วมประชุมได้ทุกห้องประชุมระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561
  • เข้าร่วมงานเลี้ยง Gala dinner ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ผู้ติดตามที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้:
  • เข้าชมนิทรรศการ ยาและเวชภัณฑ์ ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561
  • เข้าร่วมงานเลี้ยง Gala dinner ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  • อาหารว่าง

การชำระเงิน: กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่
ชื่อบัญชี: สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 043-250-6494
ภายหลังชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินโดยถ่าย/แสกน สลิปการโอนเงินและแจ้งเลขที่ลงทะเบียนและชื่อของท่านส่งอีเมล์ถึง apalms2018@gmail.com


*** ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ***


Account
Account / E-mail:
Password:
 
Sign up    Forgot password


Important Dates
Submission
Abstract submission open
January 1, 2018
Abstract submission deadline
August 30, 2018 (Extended)
Notification of abstract acceptance
September 15, 2018
Registration
Early Registration
Before August 31, 2018
General Registration
September 1 - October 17, 2018
Onsite Registration
October 18 - 20, 2018
 The 16th Congress of Asian Pacific Association for Laser Medicine and Surgery
Secretariat Officer: Thailand Association for Laser Medicine and Surgery
9th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. +66 2716 6214 Fax. +66 2716 6966,
E-mail: apalms2018@gmail.com Web site: www.apalms2018.org
© Copyright - The 16th Asian Pacific Association for Laser Medicine and Surgery 2018 (16th APALMS 2018)
and The 1st Annual Meeting of Thailand Association for Laser Medicine and Surgery (ThALMS)

Besucherz?hler Webseite